لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري قابل معامله امين تدبيرگران فردا
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ...
ادامه ...

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ...
ادامه ...

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ...
ادامه ...

بازگشایی نماد صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در فرابورس
از تاریخ ١٣٩٣/٠٦/٢٤ نماد صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا (الماس) در فرابورس مورد بازگشایی قرا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله امين تدبيرگران فردا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١١/٠٦/١٣٩٣
مدیر صندوق : كارگزاري تدبيرگران فردا
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه گذاری : حبیب فرجی دانا، علي راه نشين، علیرضا مستقل
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٢/٠٩/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١١٩,٩٠٤,٢٤٤,٠٩٥
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,٢٩٢
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,١٤٢
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,١٤٢
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٨,٤٧٨,٦٩٠