لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري قابل معامله امين تدبيرگران فردا
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ...
ادامه ...

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ...
ادامه ...

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ...
ادامه ...

بازگشایی نماد صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در فرابورس
از تاریخ ١٣٩٣/٠٦/٢٤ نماد صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا (الماس) در فرابورس مورد بازگشایی قرا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله امين تدبيرگران فردا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١١/٠٦/١٣٩٣
مدیر صندوق : كارگزاري تدبيرگران فردا
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه گذاری : حبیب فرجی دانا، علي راه نشين، علیرضا مستقل
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣٠/١٠/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٣٠٢,٧٢٩,٨٦٣,٢٥٨
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢٣,٥٤٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢٣,٣٢٦
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢٣,٣٢٦
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٢,٩٧٨,٦٩٠